Verklaring gegevensbescherming

1. Wie zijn wij?

SRL Reset Laser
Reset Laser biedt therapieën om te stoppen met roken

Missie
Het doel van de site is informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf.

Neem contact op met
SRL Reset Laser
Avenue de la renaissance 21
+32 471 92 41 62
contact@resetlaser.com

SRL Reset Laser verbindt zich ertoe de geldende wetgeving in België en Europa na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daartoe gebruiken wij passende procedures en systemen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen bij de uitoefening van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1. Verspreiding en verzameling van informatie en verwerking van dossiers

2.1.1 Antwoord op vragen via het contactformulier

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)veiligheid en goede werking van onze organisatie te waarborgen.

Welke persoonsgegevens?

Hoe komen we aan deze gegevens?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Identificatie-, contact- en vraag-/informatie-/bestelgegevens

Rechtstreeks van de betrokken persoon/personen OF onrechtstreeks van een andere persoon/personen

3 jaar na het laatste contact

Onderaannemers die onze ICT-infrastructuur verzorgen als hun interventie dat vereist

Indirect van een andere persoon/personen: in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek van iemand anders en dat betekent dat wij over persoonsgegevens van een andere persoon/personen kunnen beschikken.

2.1.2. Een bestelling verwerken

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)veiligheid en goede werking van onze organisatie te waarborgen.

Welke persoonsgegevens?

Hoe komen we aan deze gegevens?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Identificatie-, contact- en vraag-/informatie-/bestelgegevens

Rechtstreeks van de betrokken persoon/personen OF onrechtstreeks van een andere persoon/personen

3 jaar na het laatste contact

Onderaannemers die onze ICT-infrastructuur verzorgen als hun interventie dat vereist

Indirect van een andere persoon/personen: in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek van iemand anders en dat betekent dat wij over persoonsgegevens van een andere persoon/personen kunnen beschikken.

2.1.3. Uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de verwerking door SRL Reset Laser

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze wettelijk vastgelegde taken uit te voeren

Welke persoonsgegevens?

Hoe komen we aan deze gegevens?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Identificatie-, contact- en vraag-/informatie-/bestelgegevens

Rechtstreeks van de betrokkene

1 jaar nadat het dossier is gesloten

Onderaannemers die onze ICT-infrastructuur verzorgen als hun interventie dat vereist

2.2. Beheer van de organisatie

2.2.1. Website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens zoals IP-adressen en cookies om de goede werking en veiligheid van onze website te waarborgen.

De verwerking van de aldus verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op het legitieme belang van de veiligheid en de goede werking van onze website en op uw toestemming om het gebruik van onze website te analyseren. Behalve voor noodzakelijke cookies vragen wij altijd uw toestemming. Hieronder vindt u een lijst van de cookies die op onze website worden gebruikt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Informatie wordt opgeslagen in een tekstbestand, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Zo herkent de website uw browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere gedurende langere tijd op uw computer blijven, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).

Waarom gebruiken wij cookies?

SRL Reset Laser, beheerder van deze website, gebruikt drie soorten cookies op www.resetlaser.com:

  • essentiële cookies;
  • analytische cookies.

Om de inhoud van haar website te beheren, plaatst SRL Reset Laser essentiële en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website. Het is niet mogelijk deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.

SRL Reset Laser gebruikt ook “Google Analytics” voor analytische doeleinden. Deze analysetool installeert cookies die wij gebruiken om de bezoeken (traffic) aan de website te kwantificeren. Zo kunnen we zien hoe vaak een bepaalde pagina is gelezen. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze website te verbeteren of als basis voor een nieuwe campagne over een bepaald onderwerp van groot belang. Voor het gebruik van deze cookies voor analysedoeleinden is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze cookies worden daarom alleen met uw toestemming op uw apparaat geïnstalleerd.

Lijst van analytische cookies

U kunt cookies hieronder weigeren als u onze website wilt bekijken.

Naam

Deadline

Doelstelling

ga = Google Universal Analytics

2 jaar

Onderscheid unieke gebruikers door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie.

_gat = Google Universal Analytics

1 minuut

 

Vermindering van het aantal aanvragen

_gid = Google Universal Analytics

24 uur

Een unieke waarde opslaan en bijwerken voor elke bezochte pagina

Hoe kan ik zien welke cookies er op mijn apparaat staan en hoe verwijder ik ze?

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. Via onderstaande links vindt u meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Gebruikt u een andere browser? Controleer of de procedure voor uw browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze site is alleen beschikbaar in het Engels.

2.2.2. Externe links

De website van SRL Reset Laser bevat externe links om bepaalde informatie te documenteren. Het activeren van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden u echter aan de privacyverklaring en het cookiebeleid van de betreffende site te raadplegen.

2.2.3. Newsletter

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie) veiligheid en goede werking van onze organisatie te waarborgen.

Welke persoonsgegevens?

Hoe komen we aan deze gegevens?

Hoe lang ?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Identificatie en contactgegevens

 

Rechtstreeks van de betrokkene

Tot intrekking van de toestemming

 

Onderaannemers die onze ICT-infrastructuur verzorgen als hun interventie dat vereist

Mits uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zijn wij gerechtigd u per e-mail nieuwsbrieven toe te zenden. Indien u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de daarvoor bestemde uitschrijfmogelijkheid.

3. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als u een klacht, vraag of probleem heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op.

SRL Reset Laser        
Renaissancelaan 21, 1000 Brussel
contact@resetlaser.com 

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen 1 maand antwoorden. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn worden verlengd (tot maximaal 3 maanden), maar wij zullen u dan binnen 1 maand de reden hiervoor meedelen. Of u uw rechten kunt uitoefenen hangt af van de verwerking en de rechtsgrondslag.

Geef altijd duidelijk aan welk recht u wilt uitoefenen en hoe u de informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail, per post, mondeling, …). Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen aanvullende informatie nodig hebben. We willen er zeker van zijn dat we de juiste persoon helpen.

3.1. Recht op toegang

U hebt het recht ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij kunnen u gratis een kopie bezorgen, maar dit is niet voor alle documenten mogelijk. Wij willen ook de rechten en vrijheden van anderen respecteren.

3.2. Recht op correctie

Denkt u dat uw gegevens niet nauwkeurig of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen het te corrigeren.

3.3. Recht op bezwaar

U heeft het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.

3.4. Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

3.5. Recht om vergeten of verwijderd te worden

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Als wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

3.6. Recht om uw toestemming in te trekken

In geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming, kan deze toestemming worden ingetrokken.

3.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de EU-verordening inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse, 35
1000 Brussel

4. Toepassingsgebied van het privacybeleid

Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid van toepassing op alle websites, toepassingen, hulpmiddelen, enz. van SRL Reset Laser en op alle diensten die wij aanbieden en waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Houd er rekening mee dat ons privacybeleid na verloop van tijd kan veranderen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie van kracht. Daarom nodigen wij u uit het regelmatig te raadplegen.

Behalve in gevallen waarin de wet dit vereist of waarin de bekendmaking van uw gegevens noodzakelijk is om uw verzoek te behandelen of om onze taken uit te voeren zoals beschreven in punt 3 (bekendmaking aan overheidsinstanties, bekendmaking aan onze onderaannemers, enz. Wanneer wij uw gegevens aan andere entiteiten meedelen, zorgen wij er bovendien altijd voor dat wij alleen persoonsgegevens bekendmaken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking die u betreft.